Правни консултации

Нашият екип предлага правни консултации на клиенти, изпаднали в проблемна ситуация. Ние им предлагаме , пълно и детайлно анализиране на проблема.
Правните консултации са свързани със съдебни и извънсъдебни процедури.
Искаме да помогнем на всеки с правната консултация и да решим техните проблеми. Нашето водещо начало в работата са коректността, лоялността, бързината и своевременното изготвяне на необходимите документи, тъй като често пъти това е от изключително значение за благоприятното разрешаване на проблема. Работата ни с клиента не приключва със съдебното решение, а с последващи правни консултации за коректно и точно решаване на въпросите му. Предоставяме правни консултации в областта на трудовото право, като осъществяваме консултации по трудови и граждански договори. Ние обичаме нашите клиенти, те са нашата работа свързана с правните консултации. Често пъти те са с бутикови казуси , но правните ни консултации ги превръщат отново в добри и щастливи хора. Нашият екип от правни консултанти си съдейства и с хора от други области. / архитекти, инженери, геодезисти, преводачи/ .Ние притежаваме дългогодишен опит в областта на правните консултации по гражданското право- семейно, наследствено, трудово, облигационно, вещно право (всичко свързано с покупко-продажбата на недвижим имот, от намирането му, до окончателното финализиране на сделката, промяна в статута), търговско право, арбитраж, има опит в дела срещу монополни дружества, в това число и срещу енерго-разпределителните дружества: Топлофикация, " Софийска вода", мобилните оператори, съдействаме с правни консултации, когато са нарушени правата Осъществяваме процесуално представителство пред всички съдилища в страната, включително пред ВКС и ВАС.
Можете да получите платени правни консултации на достъпни цени, които ще помогнат да се решат Вашите проблеми, чрез предоставяне на правни консултации.
Предоставяме и Правните консултации по въпроси, свързани с учредяване и прехвърляне на вещни права върху недвижими имоти /право на собственост, право на ползване, право на строеж, пристрояване и надстрояване, сервитути и др./, изготвяне на необходимите договори и документи, както и съдействие при изпълнението на всички процедури пред нотариус.

Правни консултации


/ Начало / Консултации обществени поръчки / Регистрация на фирми / Правни консултации /Зъболекарски услугиWWW.KONSULTKOREKT.COMСтоматологичен център