Консултации обществени поръчки

Консултации за Обществени поръчки. Специалистите в нашия екип са с над 15 г. стаж в областта на възлагането, участието и обжалването на обществени поръчки. Те са били вписани в списъка за външите експерти към Агенцията за обществени поръчки в периода от 2007 г. – 2014 г. Изготвяме документцията за участие в обществени поръчки. Подготвяме становища и предоствяме експертна помощ при самото възлагане на обществените поръчки, като възложителите също могат да се възползват от нашите услуги.

На всички, които проявяват интерес в областта на възлагането на  обществени поръчки предлагаме услуги във всички етапи от провеждането на процедура за възлагане на обществена поръчка – изготвяне на документация за участие,  участие в работата на комисията  (като външен експерт - правоспособен юрист), сключване и прекратяване на договори за възлагане на обществена поръчка,
В състояние сме да Ви осигурим процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд, както и обжалване на наказателни постановления на Агенцията за държавна финансова инспекция и предоставяне на правни становища по всички въпроси, свързани с обществените поръчки.
Опитът, който имаме помага на нашите клиенти да провеждат законосъобразни процедури в качеството им на възложители по тях.
На кандидатите в обществени поръчки предлагаме  консултации при участие в процедури по реда на Закона за обществените поръчки, които включват – изготвяне на всички необходими документи за подаване на оферти за участие,  изготвяне на писмени обосновки, съдействие при изготвяне на предложения за изпълнение на поръчката, процесуално представителство пред Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд във връзка с обжалване актовете на възложителите, както и консултиране във връзка с изпълнение и/или изменение на сключен договор за обществена поръчка.
Желаете да регистрирате  търговско дружество - ние ще се заемем
Най-добре можем да Ви помогнем, като свържете с нас и ни споделите Вашите идеи и цели, които се стремите да постигнете, а нашите консултанти, базирано на дългогодишния си опит в корпоративното и търговско право, ще Ви помогнат да намерите най-правилното и изгодно решение за вашия въпрос. Регистрацията на фирма е само първата крачка, която ще направите следвайки пътя на Вашия бизнес.
Няма да бъде преувеличено, ако заявим, че в нашата дългогодишна практика сме се срещнали и сме работили с всички възможни варианти, които българското законодателство предвижда, когато стане дума за дружествено право и регистрация фирми и обслужването на всякакви на търговски дружества. Ние имаме както отговори, базирани на множество и задълбочени проучвания и практика, така и иновативни търговски решения, които са съобразени до най-малките подробности с изискванията на нашите клиенти.
Недвижими имоти -консултации по сделки с недвижими имоти
проучване собствеността на имота и справка за наличие или липса на тежести
изготвяне на предварителен и окончателен договор под формата на нотариален акт
оказване на съдействие при изповядване на сделката пред нотариус

Консултации обществени поръчки


/ Начало / Консултации обществени поръчки / Регистрация на фирми / Правни консултации /Зъболекарски услугиWWW.KONSULTKOREKT.COMСтоматологичен център